Konferenser & Event

Case – Strategi & Målbild

Uppdrag

Samhörighet & lagkänsla

Att få hela gruppen att känna ännu större samhörighet och lagkänsla gentemot varandra, för att tillsammans bli mer produktiva och skapa ännu bättre resultat.

Lösning

stärka samarbetet internt

Tre dagar tillsammans i en fjällstuga i Åre där vi genomförde skräddarsydda workshops som fokuserade på samarbete och kommunikation mellan medarbetarna. Workshops varvades med olika tävlings- och gruppaktiviteter samt daglig bastu och kallbad.

Resultat

Förbättrad intern kommunikation

Resultatet från den uppföljande mätningen efter resan visade på en tydligt förbättrad intern kommunikation mellan både individer och avdelningar på företaget, samt en ökad förståelse för alla olika personer och personligheter i teamet.