Utbildningar & Workshops

Case – Code Night med Teamik

Uppdrag

Sprida Intern kunskap

Att för Teamiks utvecklarteam, med både juniora och seniora utvecklare, genomföra en tvådagars workshop med fokus på kunskaps- och kompetensdelning.

Lösning

Problemlösning kombinerat med aktiviteter

Vi satte ihop och genomförde en Code Night, som i själva verket var två heldagar med kodtävlingar, interna workshops, föreläsningar och gemensam problemlösning kombinerat med aktiviteter som paintball för att stärka gruppkänslan.

Resultat

Ökad teamkänsla

Tack vare Code Night fick de mer juniora medarbetarna ovärderlig kunskap av de seniora kollegorna. Även de seniora medarbetarna uppgav i uppföljningsenkäten att de fått ny input genom den genomförda aktiviteten. Denna kickstart resulterade i, förutom stärkt kompetens hos medarbetarna och en ökad teamkänsla, att projektet överträffade alla förväntningar både sett till tid och nivå på slutresultatet.