Förstudie

Case – Compare

Uppdrag

Förstudie - sätta DigitalWell på kartan

Att genom en förstudie ta fram en strategi för hur projektet DigitalWell skulle kunna sättas på kartan, både nationellt och internationellt. I uppdraget ingick även att hålla en inledande föreläsning för de inblandade aktörerna för att skapa ett gemensamt engagemang för projektet.

Lösning

strategisk roadmap

Vi tog tillsammans med Compares ledning fram en strategisk roadmap med nedbrutna mål på både kort och lång sikt. Utgångspunkten låg i att enas kring ett gemensamt varför för projektet, samt att skapa en effektiv plattform för samverkan mellan de inblandade aktörerna. Genom förundersökningen kunde vi på ett enkelt sätt identifiera vilka delar som projektet initialt bör fokusera på att arbeta med.

Resultat

tydligt underlag för prioritering

Compare och de övriga delaktiga parterna i DigitalWell fick tack vare förstudien ett tydlig underlag för vilka delar de måste prioritera i arbetet med att skapa den önskade nationella och internationella hubben. Föreläsningen fick toppbetyg av åhörarna, och för många av dem blev det ett litet “uppvaknande” kring vad som krävs för att lyckas.