Tävling & Gamification

Case – Digital Workplace Awards

Uppdrag

Skapa hype kring den digitala arbetsplatsen

Att öka intresset för den digitala arbetsplatsen genom att skapa en utmärkelse som företag och organisationer fick nominera sig själva eller någon annan till, för att tävla om att vinna titeln Årets bästa digitala arbetsplats.

Lösning

samla experter

En jury med de mest namnkunniga personerna inom områden som berör den digitala arbetsplatsen sattes ihop. Vi spred sedan information om utmärkelsen i olika kanaler och nätverk och fick på så sätt in många bidrag från olika företag och organisationer. Juryn gick igenom kandidaterna utifrån en tydlig och transparent process som vi hade satt upp, varpå en vinnare korades.

Resultat

Digital Workplace Awards

Vi såg ett stort intresse för utmärkelsen i sig - både från företag och organisationer som skickade in bidrag och deltog i tävlingen, och av personer som följde juryns arbete och de uppdateringar som kontinuerligt gjordes inför prisceremonin. En positiv bieffekt var att antalet bokningar till konferensen Digital Workplace Summit ökade markant.