Utbildningar & Workshops

Case – Ehandelsstaden

Uppdrag

Öka kunskapen inom Analytics

Att hjälpa Ehandelsstadens medlemsföretag skaffa önskvärd kompetens, eller stärka sin kunskap i Google Analytics för att efter workshopen själva kunna jobba vidare med analysarbetet och sätta upp en struktur som grund att utgå ifrån.

Lösning

Workshop & konferens

Tillsammans med Ehandelsstaden bestämde vi ett upplägg med en heldags workshop kombinerat med en halvdags minikonferens, för att både ge konkreta verktyg och tips, men också inspiration för att skapa engagemang i det fortsatta egna arbetet.

Resultat

Förbättrad kompetens

Deltagarna under konferensen och workshopen gav arrangemanget som helhet 5,2 av 6 i utvärderingen. Flera skrev uttryckligen hur proffsigt hela arrangemanget var samt att nivån på hur avancerad utbildningen var låg helt i linje med vad som hade kommunicerats och vad de hade förväntat sig.