Utbildningar & Workshops

Case – Funktionsrätt Sverige

Uppdrag

Stärka kompetens

Att öka hittbarheten och synligheten online för Funktionsrätt Sverige, samt att analysera marknadssatsningarna för att kunna prioritera insatserna rätt.

Lösning

Heldagsworkshop - fokus på Google Analytics & SEO

Vi arrangerade en heldagsworkshop med fokus på Google Analytics och SEO för Handikappsförbundets anställda. Stort fokus på interaktion för att de själva skulle ha maximal nytta av workshopen i sitt dagliga arbete.

Resultat

ökad kompetens

Workshopen gav efterfrågat resultat i form av ökad kompetens och inte minst en grund för att själva kunna analysera sina marknadsinsatser och prioritera marknadsarbetet utifrån dessa analyser. Det gav även medarbetarna nödvändig kompetens för att kontinuerligt kunna jobba för att förbättra sin synlighet vid Google-sökningar genom SEO.