Tävlingar & Gamification

Case – Intern rekryteringstävling

Uppdrag

Intern rekrytering

Att skapa incitament för medarbetarna att engagera sig i rekryteringen och tipsa om potentiella kandidater i sitt nätverk, genom att arrangera en rekryteringstävling.

Lösning

strategi och ramverk

Vi satte tillsammans med företaget upp en strategi och ett ramverk för hur den interna tävlingen skulle gå till, utifrån deras ambition och önskemål. Resultatet följdes upp kontinuerligt så att medarbetarna hela tiden kände ett engagemang kring rekryteringen. Både vinnarna och förlorarna av tävlingen fick minnesvärda priser, både tänkt som belöning och för att stimulera framtida rekryteringstips.

Resultat

Nya rekryteringar

Fyra nya rekryteringar som passade perfekt in i teamet och levererade från första dagen. Dessutom stärkt lagkänsla och samarbetsförmåga i hela företaget tack vare att alla “samlades” kring tävlingen under de månader den pågick.