Konferenser & Event

Case – Teambuilding i Italien

Uppdrag

Teamstärkande resa

Utifrån given budget planera och genomföra en minnesvärd resa med specifikt fokus på teambyggande aktiviteter för att stärka samarbetsförmågan och gruppsammanhållningen.

Lösning

stärka samarbetet internt

Flyg till Perugia i mellersta Italien där boende i eget stort hus med milsvid utsikt över Umbriens vinfält stod och väntade. Dagarna planerades med gemensamma problemlösningsaktiviteter, träningsutmaningar, gemensam matlagning och olika tävlingar. Aktiviteterna var noga utvalda för att spegla de behov av att stärka samarbete, team och välmående som Diwo då hade.

Resultat

Ökat välmående

Resultatet av resan följdes upp genom att återigen mäta engagemangs score bland medarbetarna 2 månader efter resan. Det visade då på en stärkt teamkänsla/samverkan med 28% och ett ökat välmående med 15%. Resan visade sig vara en höjdpunkt på året för flera av medarbetarna.