Konferenser & Event

Genom högklassiga konferenser och event ges möjligheter för ovärderlig kunskapsdelning och kompetensutveckling. Med mångårig erfarenhet av att anordna ledande konferenser och event inom bland annat digital transformation har vi bidragit till att skapa långsiktigt affärsvärde för medarbetare och företag.

Vi kan exempelvis hjälpa dig och ditt företag att sätta upp er årliga konferens eller utveckla ett nytt event inom de områden som ert företag har störst behov av att kompetensförsörja och utveckla. Vi har möjlighet att driva hela projektet från start till mål mot era uppsatta mål och resultat.

Medarbetare som tycker att de motiveras på arbetsplatsen 0%

B2B-kunder som tycker att leverantören verkligen förstår deras behov0%

Medarbetare som förstår vad som differentierar företagets varumärke 0%

Risk att b2b-kunder går till annan leverantör0%

Källa: Gallup

TIllvägagångssätt

Skapa ett wow

Vi börjar alltid med att skapa en wow-känsla som bidrar till att skapa ett engagemang i hela organisationen. Det är en avgörande faktor för att samtliga involverade ska känna delaktighet i utvecklingen och därigenom också vara öppna för nya idéer.

Organisationens puls

Vi gör sedan en nulägesanalys med vilken vi tar pulsen på organisationen för att skapa en förståelse för hur den och medarbetarna mår och varför det ser ut på just det sättet. Utifrån detta sätts tydliga mål upp för vad organisationen vill uppnå med arbetet framåt.

Nå uppsatta mål

Vi fokuserar sedan på vad organisationen kan göra för att uppnå de uppsatta målen. Vilka aktiviteter som krävs för att skapa engagemang kopplat till hur situationen i den specifika organisationen ser ut och vilka behov som finns hos medarbetarna.

Case kopplade till tjänsten
Konferenser & Event

Teambuilding i Italien

Teambuilding i Italien

Konferenser & Event – DIWO
Teambuilding i Perugia, Italien.

Läs mer

Digital Workplace Summit

Digital Workplace Summit

Konferenser & Event – Summit and Friends
Extern konferens B2B med 80 olika organisationer
Läs mer
Strategi & målbild

Strategi & målbild

Konferenser och Event – MCCS Group AB
Att bygga ett effektivt team.

Läs mer