Metodik

Genom vår noga genomarbetade metodologi och förstudie från ”Wow till How” kartlägger vi engagemanget i din organisation med hjälp av data. Utifrån detta tar vi fram olika rekommendationer och tillvägagångssätt för hur du skapar engagemang i just din organisation.

The Net Promoter System

Mycket få organisationer kan uppnå eller upprätthålla hög kundlojalitet utan lojala och engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare är entusiastiska över sitt arbete och deras organisation. Deras entusiasm är smittsam. Medarbetarambassadörer har starka affärsresultat eftersom de ger bättre upplevelser för kunder och närmar sig jobbet med energi. Detta ökar i sin tur produktiviteten och skapar kreativa och innovativa idéer för produkt-, process- och serviceförbättringar.

Engagement Score

Ledare har goda skäl att vilja vinna sina medarbetares lojalitet. Det innebär att förstå anställdas engagemangsnivåer och hur man förbättrar dem. Den traditionella enstaka enkätundersökningsprocessen uppfyller emellertid inte längre företagens behov.

Sträva efter att utveckla initiativtagare inom din organisation genom att driva engagemang. Vi ser att engagemang hos medarbetare påverkas av sex parametrar; ledarskap, välmående, kompetensutveckling, tillhörighet, innovation och samverkan. Vi mäter alltså engagemangsnivåer hos medarbetare, team, avdelningar och företag utefter dessa sex parametrar.

Därefter jämför vi resultatet gentemot ett branschsnitt  för att kunna ställa resultatet i relation till andra organisationer. Exempelvis, du som bank x är stark på innovation jämfört med bank y och z.

Wow to How

Att kunna enas kring ett gemensamt varför är vitalt för att idag lyckas som organisation. De flesta personer vet hur och vad de gör men det är inte alltid lika självklart varför de gör vad de gör. Varför stiger vi upp på morgonen och går till jobbet? Vad driver olika individer och hur kanaliserar man dessa olika drivkrafter till ett gemensamt mål? Vi har adderat ytterligare en parameter som vi visar i nästa illustration- start with wow. Därefter börjar vi alltid med varför och sedan vem, vad, hur.

Our Methodology

En av våra 4 tjänster som vi erbjuder är en förstudie kopplat till engagemang hos medarbetare. Den är uppdelad i fem steg. Vi försöker skapa wow i allt vi gör och som inspiration visar vi ofta på best practice och data som bränsle till förändring. Därefter görs en kartläggning kring engagemang internt hos er utifrån sex parametrar för att öka förståelsen för vad ni kan bli bättre på och varför. Därefter följer ett resultat via våra API:er som skapar en rapport med benchmarkad data och rekommendationer framåt.

The net promoter system

The Net Promoter System

Mycket få organisationer kan uppnå eller upprätthålla hög kundlojalitet utan lojala och engagerade medarbetare. Engagerade medarbetare är entusiastiska över sitt arbete och deras organisation. Deras entusiasm är smittsam. Medarbetarambassadörer har starka affärsresultat eftersom de ger bättre upplevelser för kunder och närmar sig jobbet med energi. Detta ökar i sin tur produktiviteten och skapar kreativa och innovativa idéer för produkt-, process- och serviceförbättringar.

Engagement score

Engagement score

Ledare har goda skäl att vilja vinna sina medarbetares lojalitet. Det innebär att förstå anställdas engagemangsnivåer och hur man förbättrar dem. Den traditionella enstaka enkätundersökningsprocessen uppfyller emellertid inte längre företagens behov.

Sträva efter att utveckla initiativtagare inom din organisation genom att driva engagemang. Vi ser att engagemang hos medarbetare påverkas av sex parametrar; ledarskap, välmående, kompetensutveckling, produktivitet, innovation och samverkan. Vi mäter alltså engagemangsnivåer hos medarbetare, team, avdelningar och företag utefter dessa sex parametrar.

Därefter jämför vi resultatet gentemot ett branschsnitt  för att kunna ställa resultatet i relation till andra organisationer. Exempelvis, du som bank x är stark på innovation jämfört med bank y och z.

Wow to how

Wow to how

Att kunna enas kring ett gemensamt varför är vitalt för att idag lyckas som organisation. De flesta personer vet hur och vad de gör men det är inte alltid lika självklart varför de gör vad de gör. Varför stiger vi upp på morgonen och går till jobbet? Vad driver olika individer och hur kanaliserar man dessa olika drivkrafter till ett gemensamt mål? Vi har adderat ytterligare en parameter som vi visar i nästa illustration- start with wow. Därefter börjar vi alltid med varför och sedan vem, vad, hur.

Our methodology

Our methodology

En av våra 4 tjänster som vi erbjuder är en förstudie kopplat till engagemang hos medarbetare. Den är uppdelad i fem steg. Vi försöker skapa wow i allt vi gör och som inspiration visar vi ofta på best practice och data som bränsle till förändring. Därefter görs en kartläggning kring engagemang internt hos er utifrån sex parametrar för att öka förståelsen för vad ni kan bli bättre på och varför. Därefter följer ett resultat via våra API:er som skapar en rapport med benchmarkad data och rekommendationer framåt.