Förstudie

Att skapa engagemang i en organisation korrelerar med 6 avgörande parametrar: ledarskap, välmående, kompetensutveckling, tillhörighet, innovation och samverkan. Därför mäter vi utifrån dessa sex parametrar engagemangsnivåerna hos medarbetare, team, avdelningar och företag. Genom denna mätning får du en tydlig bild av hur din organisation mår och vilka områden som bör prioriteras och utvecklas, och på så sätt generera ökat engagemang och välbefinnande.

Mätningen är användarvänlig och tar inte lång tid. Medarbetarna svarar på vår enkät som är utformad att genom en tydlig metodik utvärdera de sex tidigare nämnda parametrarna. Vi sammanställer sedan resultatet och ni får en tydlig bild av hur organisationen mår, vilka områden som ni är bäst på och vad ni behöver avsätta tid och resurser för att utveckla.

Anställda som är engagerade i sina jobb0%

Tycker att de har den rätta företagskulturen 0%

Tycker att sin organisation besitter rätt typ av kompetens0%

Tycker att deras utvärdering är rättvis 0%

Källa: Gallup

TIllvägagångssätt

Skapa ett wow

Vi försöker alltid skapa en wow-känsla som bidrar till att skapa ett engagemang i hela organisationen. Det är en avgörande faktor för att samtliga involverade ska känna delaktighet i utvecklingen och därigenom också vara öppna för nya idéer.

Organisationens puls

Vi gör sedan en nulägesanalys med vilken vi tar pulsen på organisationen för att skapa en förståelse för hur den och medarbetarna mår och varför det ser ut på just det sättet. Utifrån detta sätts tydliga mål upp för vad organisationen vill uppnå med arbetet framåt.

Nå uppsatta mål

Vi fokuserar sedan på vad organisationen kan göra för att uppnå de uppsatta målen. Vilka aktiviteter som krävs för att skapa engagemang kopplat till hur situationen i den specifika organisationen ser ut och vilka behov som finns hos medarbetarna.

Case kopplade till förstudie

Förstudie DigitalWell

Förstudie DigitalWell

Genomförd förstudie för
Compares satsning DigitalWell

Läs mer