Tävlingar & Gamification

Vi arbetar med gamification för att driva rätt beteenden och skapa önskvärda resultat genom att jobba med olika typer av spel och tävlingsmoment. Att använda sig av tävlingsformen för att skapa engagemang är en spännande och effektivt metod som snabbt skapar resultat. Data- och tv-spelsbranschen har en unik förmåga att motivera sina målgrupper med inslag av kontinuerlig feedback och incitament som skapar en ökad motivation att nå ett angivet mål, den metodiken använder vi också.

Vi har flera års erfarenhet av att arbeta med tävling och gamification som metod för ökad produktivitet och engagemang. Vi kan hjälpa ditt företag att modifiera era processer och lägga upp en strategi för hur ni kan applicera tävlingsmoment för att uppnå specifika resultat eller önskvärda beteenden.

Av alla anställda är engagerade i sina jobb0%

Tycker att de har de rätta processerna internt0%

Av alla B2B-kunder tycker att leverantör verkligen förstår deras behov0%

Risk att B2B-kunder går till en annan leverantör0%

Källa: Gallup

TIllvägagångssätt

Skapa ett wow

Vi börjar alltid med att skapa en wow-känsla som bidrar till att skapa ett engagemang i hela organisationen. Det är en avgörande faktor för att samtliga involverade ska känna delaktighet i utvecklingen och därigenom också vara öppna för nya idéer.

Organisationens puls

Vi gör sedan en nulägesanalys med vilken vi tar pulsen på organisationen för att skapa en förståelse för hur den och medarbetarna mår och varför det ser ut på just det sättet. Utifrån detta sätts tydliga mål upp för vad organisationen vill uppnå med arbetet framåt.

Nå uppsatta mål

Vi fokuserar sedan på vad organisationen kan göra för att uppnå de uppsatta målen. Vilka aktiviteter som krävs för att skapa engagemang kopplat till hur situationen i den specifika organisationen ser ut och vilka behov som finns hos medarbetarna.

Case kopplade till tjänsten
Tävlingar & Gamification

Intern Rekryteringstävling

Intern Rekryteringstävling

Gamification – MCCS Group AB
Rekryteringstävling med och för alla medarbetare

Läs mer

Rockstar Competition

Rockstar Competition

Tävling – Summit and Friends
Så maximerades den långsiktiga
försäljningen genom en säljtävling

Läs mer

Digital Workplace Awards

Digital Workplace Awards

Tävlingar & Gamification – Summit and Friends
Nordens största utmärkelse inom den digitala arbetsplatsen

Läs mer