Utbildningar & workshops

Med första klassens utbildningar och workshops skapar vi konkret nytta genom direkta punktinsatser för din organisation. Vi har stor erfarenhet av att skapa, utveckla, sätta upp och hålla i olika typer av utbildningar och workshops. 

Välj ut specifika områden där det finns störst utvecklingspotential som ni behöver stärka upp, oavsett om det är ledarskap, strategigenomförande eller analytics. Få tips, inspiration och konkreta verktyg som hjälper er organisation få värdefulla insikter som genererar i bättre resultat och högre engagemang. Vi kan hjälpa dig och ditt företag att sätta upp utbildningar och workshops som håller hög kvalité och bidrar till att förhöja kunskapsnivån inom de områden där ni ser störst behov.

Genomsnittlig minskad produktivitet hos en anställd som klagar på arbetsmiljön0%

Anställda som lider av digital stress0%

Tycker att deras utvärdering är rättvis 0%

Tycker att sin organisation besitter rätt typ av kompetens0%

Källa: Gallup

TIllvägagångssätt

Skapa ett wow

Vi börjar alltid med att skapa en wow-känsla som bidrar till att skapa ett engagemang i hela organisationen. Det är en avgörande faktor för att samtliga involverade ska känna delaktighet i utvecklingen och därigenom också vara öppna för nya idéer.

Organisationens puls

Vi gör sedan en nulägesanalys med vilken vi tar pulsen på organisationen för att skapa en förståelse för hur den och medarbetarna mår och varför det ser ut på just det sättet. Utifrån detta sätts tydliga mål upp för vad organisationen vill uppnå med arbetet framåt.

Nå uppsatta mål

Vi fokuserar sedan på vad organisationen kan göra för att uppnå de uppsatta målen. Vilka aktiviteter som krävs för att skapa engagemang kopplat till hur situationen i den specifika organisationen ser ut och vilka behov som finns hos medarbetarna.

Case kopplade till
Utbildningar & Workshops

Code Night

Code Night

Utbildningar & Workshops – Teamik
Kompetensförsörjning inom kodning

Läs mer

Analytics Ehandelsstaden

Analytics Ehandelsstaden

Utbildning – Ehandelsstaden
Utbildning för Ehandelsstadens medlemmar i Analytics

Läs mer

Utbildning Funktionsrätt Sverige

Utbildning Funktionsrätt Sverige

Utbildningar & Workshops – Funktionsrätt Sverige
Utbildning för Funktionsrätt Sveriges
medarbetare i Google Analytics

Läs mer